Compania noastră se află în perioada de implementare a proiectului „Modernizarea fluxului de producție a mobilei în cadrul societății Mobiera SRL”.

Proiectul „Modernizarea fluxului de producție a mobilei în cadrul societății Mobiera SRL”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către S.C. MOBIERA S.R.L., și are ca și obiective specifice:

  • Îmbunătăţirea procesului productiv prin inovarea în cadrul fluxului tehnologic productiv prin achiziționarea a noi echipamente mai performante care vor permite fabricarea de mobilă în serie și totodată, introducerea unui nou produs  ca urmare a realizare a investiției.
  • Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a 3 persoane (dintre care 1 persoana defavorizată) și păstrarea locurilor de muncă existente și a celor nou create pe toată perioada de durabilitate a proiectului.
  • Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului, și în perioada de durabilitate al proiectului.

Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus proiectul contribuie la realizarea obiectivul general al Programului Operațional Regional 2014-2020: creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediuluide afaceri.

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020
Numele Autorității de Management: “Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene”
Numele Organismului Intermediar: “Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord Est”
Valoarea totala a proiectului: 1.216.794,59 RON
Valoarea finanțării nerambursabile: 868.968,99 RON
Perioada de derulare a proiectului:  1.07.2019 – 31.10.2021

Distribuie pe...