1. ELEMENTE DEFINITORII

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor prin intermediul magazinului virtual www.mobiera.ro către Cumpărător si pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor parti.

Astfel, următorii termeni vor însemna:

Cumpărător – persoana, firma, companie sau alta entitate juriHdica ce emite o Comandă.

Vânzător – societatea comerciala SC MOBIERA SRL, având sediul social in Iași, Str. Emil Alexandrescu, 5, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J22/258/2015, CIF RO34114336.

Site – Domeniu www.mobiera.ro și subdomeniile acestuia.

Bunuri – orice produs, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și să facă plata acestora.

Comanda specială – comandă la cerere, cu dimensiuni si design special, care nu poate fi înlocuită, plata serviciilor prestate nefiind returnată pentru toate situațiile în care termenii și condițiile comenzii au fost respectați de prestator.

Cont – secțiunea din site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite transmiterea comenzii și care conține informații despre cumpărător/utilizator și istoricul cumpărătorului în Site.

Cos comanda – maniera prin care cumpărătorul transmite Vânzătorului intenția sa de a achiziționa produsele adăugate.

Contract la distanta – conform definiției cuprinse in OUG 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative art. 2 punctul 7, astfel cum aceasta a transpus Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor: orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.

Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Drepturi de proprietate Intelectuala (in cele ce urmează DPI) – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Newsletter/alertă – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către SC Mobiera SRL într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea SC Mobiera SRL cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui produs/serviciu de către SC Mobiera SRL către cumpărător, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către SC Mobiera SRL sau prin transfer bancar, indiferent de modalitatea de livrare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor așa cum sunt precizate în Comandă.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.

Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:

 1. Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) si condițiile sale specifice
 2. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
 3. Termeni și condiții

Daca Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, a respingerii de către banca emitentă a cardului sau a tranzacției, a invalidării tranzacției de către procesatorul de carduri, Vânzătorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, fără ca acest lucru să se considere o încălcare a Contractului.

3. CONTACT PENTRU CUMPĂRĂTORI ȘI UTILIZATORI

Comunicarea cu magazinul se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea „contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.

Vânzătorul publică pe site datele complete și corecte de identificare și contactare de către Cumpărător. Prin utilizarea formularului de contact sau al formularului “Solicită o ofertă”, Cumpărătorul permite automat Vânzătorului să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice.

Completarea parțială sau integrala a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă in nici un fel un angajament din partea Vânzătorului de a contacta Cumpărătorul.

Cumpărătorul declara expres că datele de contact furnizate îi aparțin (adresa de email, număr de telefon, adresa de livrare) și că vor putea fi folosite de către Vânzător în comunicările sale cu Cumpărătorul.

4. PRODUSE ȘI SERVICII

Produsele comercializate de vânzător sunt noi. Produsele care au semne mici de uzură (din cauza expunerii in magazin) vor avea acest lucru clar specificat în descriere. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate in lei (RON) si includ TVA, conform legii in vigoare.

Informațiile prezentate pe site-ul vânzătorului (imagini, descrieri, video-uri) au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat. Vânzătorul poate retrage o ofertă de produse sau o poate modifica în orice moment până la plasarea comenzii, fără a datora daune sau alte penalități către nici un potențial client.

In imaginile produselor și/sau serviciilor, vânzătorul își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii, decorațiuni, etc.) care pot sa nu fie incluse în costurile produselor respective și implicit nu vor fi livrate la achiziția produselor. În acest caz, se precizează expres in titlul produselor ce bun este de vânzare.

Vânzătorul face tot posibilul în a furniza informații corecte despre prețul si caracteristicile Bunurilor. E posibil ca unele prețuri sa fie eronate. In cazul înregistrării unei Comenzi cu un preț derizoriu, Vânzătorul are dreptul să anuleze comanda Cumpărătorului.

Vânzătorul încearcă să actualizeze stocul cât se poate de frecvent. Totodată, vânzătorul nu realizează stocuri la toate tipurile de produse, acestea depinzând de stocul furnizorilor. Este însă posibil ca unele produse să fie ieșite din stoc, chiar dacă pe site-ul vânzătorului nu apar prezentate astfel. În aceste situații Vânzătorul va contacta Cumpărătorul pentru a îi transmite timpul necesar pentru livrare. Dacă Cumpărătorul nu agrează timpul de livrare pentru un produs care se va aduce la comandă, comanda se va anula. Atunci când Cumpărătorul dorește produsul într-un anumit termen fix, încurajăm trimiterea unui e-mail la shop@mobiera.ro pentru a verifica cu exactitate stocul.

5. PLASAREA COMENZII

Cumpărătorul poate efectua comenzi pe site prin adăugarea produselor dorite în coșul de comandă, urmând a finaliza Comanda prin butonul “finalizează comanda” din secțiunea Coș comanda. Prin finalizarea comenzii cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comandă emisă.

In cazul in care vânzătorul nu va putea onora o parte din produse, acesta va notifica pe e-mail cumpărătorul, oferindu-i una dintre alternative:

 • anularea comenzii sau scoaterea din comanda a produsului ce nu mai poate fi livrat;
 • trimiterea unui alt produs in locul celui ce nu poate fi livrat.

În cazul în care cumpărătorul renunță la o comandă cu plata efectuată în avans, prin transfer bancar confirmat sau prin soluția online de plată cu cardul și în care banca emitentă a cardului cumpărătorului a autorizat tranzacția bancară, suma aceasta va fi rambursată de către vânzător în maxim 14 zile de la data la care vânzătorul a luat la cunoștință de acest fapt.

O comanda plasată poate fi anulată înainte de expedierea acesteia prin solicitarea cumpărătorului în scris, trimițând un e-mail pe shop@mobiera.ro, menționând clar anularea și numărul comenzii.

O comanda plasată poate fi modificată numai in următoarele situații și doar la solicitarea cumpărătorului. Cumpărătorul va solicita acest lucru în scris, trimițând un e-mail pe shop@mobiera.ro menționând clar solicitarea si numărul comenzii. Se pot realiza următoarele tipuri de modificări ale comenzii:

 • Cumpărătorul renunță la un produs și notifica vânzătorul înainte de expedierea comenzii;
 • Modificarea cantității dintr-un produs deja existent într-o comandă;
 • Modificarea adresei de livrare;
 • Cumularea comenzilor (valabil doar pentru comenzile cu plata la livrare). In situația cumulării unei comenzi, comanda inițială se anulează și statusul acesteia va apărea ca fiind “comanda anulata”, iar produsele aferente comenzii cumulate se vor adăuga în comanda cu care se solicita cumularea;
 • Modificare date pentru facturare. Pentru facturile emise deja nu se pot efectua modificări privind persoana juridica/fizica (înlocuire cu o noua persoana), doar corecturi (ale denumirii/nume, date contact etc).

Comenzile nu pot fi modificate, in cazul in care cumpărătorul optează pentru plata online sau prin transfer bancar a contravalorii acestora.

Pentru produsele care nu au un preț fix pe site, clienții pot solicita o oferta de preț, utilizând formularul de pe pagina produsului. Ulterior completării și trimiterii formularului de cerere ofertă, cumpărătorul va fi contactat prin email sau telefon de către vânzător pentru a i se comunica prețul, termenul de livrare și condițiile de transport.

Vânzătorul poate refuza o comandă în urma unei notificări prealabile adresate cumpărătorului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

 • Eșuarea/invalidarea tranzacției online;
 • Neacceptarea de către banca emitentă a cardului cumpărătorului/a tranzacției;
 • Furnizarea de date incomplete sau incorecte de către cumpărător;
 • Activitatea cumpărătorului poate produce daune site-ului www.mobiera.ro, societății SC Mobiera SRL si /sau partenerilor săi;
 • Cumpărătorul folosește serviciul într-un mod neconform uzanțelor normale și bunei-credințe sau își exercită drepturile în scopul de a vătăma sau păgubi vânzătorul ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe;
 • Livrări consecutiv eșuate din culpa cumpărătorului;
 • Alte motive justificate (de ex.: plasarea și renunțarea nejustificată la mai mult de 2 comenzi într-un interval de 30 zile).

6. PREȚUL PRODUSELOR ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Prețul și modalitatea de plata sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare.

Mobiera.ro acceptă trei modalități de plată:

 1. Numerar la livrare (plata va fi făcută în lei conform prețului Contractului și se va face la comisionarul care efectuează livrarea).
 2. Ordin de plată (în baza facturii proforme emise de către Vânzător);
 3. Plata online cu card (card personal sau al societății cumpărătoare, în condiții de deplină securitate, fără a fi perceput un comision suplimentar pentru tranzacții
 4. Plata în rate, fără dobândă. Sunt acceptate între 2 și 4 rate fără dobândă. După ce veți introduce numărul de card in pagina procesatorului de plăți Netopia Mobilpay, sistemul va detecta automat dacă este un card eligibil pentru plata in rate, la una din băncile agreate de către magazin si va afișa o lista de unde puteți alege numărul de rate dorit. Plata cu cardul in rate este valabila pentru posesorii de: Credit Europe Bank, Banca Transilvania, Garanti Bank, Alpha Bank și BRD Finance.
 5. Numerar, la ridicarea produselor din biroul nostru din Str. Pictor Octav Bancila, nr.3, Iasi.

Plata la livrare reprezintă plata în numerar la primirea produselor. Compania de transport nu acceptă plata cu cardul. Plata in numerar la livrare prin curier (cash la livrare) este o metoda de achitare întârziată a produselor, cu risc pentru vânzător de retragere a cumpărătorului din Contract. De aceea aceasta opțiune este disponibilă doar în anumite cazuri si doar pentru anumite produse, iar Vânzătorul își rezervă toate drepturile de a aplica sau nu aceasta opțiune, în funcție de criterii interne. În momentul plasării comenzii cumpărătorul acceptă expres metoda de plată selectată/disponibilă. Plata la livrare nu este disponibila pentru comenzi mai mari de 500 lei, caz in care cumpărătorul poate opta pentru plata in avans prin card sau transfer bancar.

Pentru plățile în numerar, conform legii nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare, începând cu data de 9 mai 2015, suma maximă pe care Mobiera.ro o poate încasa de la o persoană fizică este de 10.000 lei pe zi. Pentru toate celelalte situații (persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, etc.) suma maximă pentru fiecare cumpărător este de 5.000 lei pe zi.

Plata online cu cardul este realizată prin MobilPay, utilizându-se un mediu de tranzacționare 3D Secure.

Clienții pot opta si pentru plata in numerar sau card la ridicarea produselor din showroom-ul Mobiera din Str. Pictor Octav Bancila nr.3, Iasi, daca valoarea comenzii nu este mai mare de 500 lei RON. Pentru comenzile mai mari de 500 lei RON, Mobiera solicita plata in avans fie prin transfer bancar, fie prin card, inclusiv pentru comenzile a căror ridicare se va realiza din showroom.

Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv in RON folosind informațiile furnizate de cumpărător în formularul destinat. SC Mobiera SRL nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de cumpărător pentru factură sau de imposibilitatea deducerii unor cheltuieli din cauza informațiilor furnizate incorecte de către cumpărător. Facturile se emit astfel: pentru plățile efectuate anterior primirii produselor și serviciilor se emite factura de avans iar pentru plățile efectuate la momentul primirii produselor se emite factura finală la momentul expedierii către cumpărător (predării către curier). Pentru corecții (anulari, retur) se emit facturi de storno. Toate facturile sunt incluse in raportările fiscale. Nu se accepta corecții cu excepția acelor modificări ale facturilor efectuate prin metodele și la termenele legale.

7. LIVRAREA

Modalități de livrare

Livrarea se realizează la adresa de livrare definită de către cumpărător în formularul de comandă, utilizând curieratul rapid, serviciu de transport paletizat de marfă sau echipa internă de livrare.

Alegerea modalității de transport depinde de tipul produsului achiziționat. Produsele de dimensiuni mici și medii vor fi livrate prin curierat rapid. Produsele de dimensiuni mari (canapele, mobilier, etc.) pot fi livrate și printr-un serviciu de transport paletizat de marfă întrucât acesta prezintă riscuri minime de deteriorare a produselor în timpul livrării. Echipa internă de livrare va deservi exclusiv livrarea produselor în municipiul Iași.

Livrarea este națională, fiind acoperite toate localitățile, si se face la bordură, adică până în fața imobilului. În cazul în care livrarea se va face în zone cu restricții de tonaj, obținerea autorizației de transport cade în sarcina cumpărătorului.

Atentie: Din cauza problemelor apărute din cauza transportului, există produse (semnalizate corespunzător pe pagina produsului) ce nu se livrează decât în județul Iași. 

In afara de cazul in care este agreat de vânzător si cumpărător diferit, vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile in momentul predării acestora către societatea de curierat sau către reprezentantul cumpărătorului.

Totodată, cumpărătorul poate ridica produsul din depozitul Mobiera, Iasi, Str. Octav Bancilă, 3 sau poate trimite un curier/transportator agreat. În acest caz siguranța transportului produsului intră exclusiv în sarcina Cumpărătorului, deteriorarea acestuia din momentul preluării din depozit neputându-se imputa Vânzătorului.

Costul transportului

Costurile transportului în sistem de curierat sau printr-un serviciu de transport paletizat de marfă a produselor achiziționate pe site-ul www.mobiera.ro sunt afișate în momentul punerii în coș a produselor. Costul transportului depinde de valoarea comenzii, greutatea volumetrică a coletului și de localitatea în care trebuie livrat coletul.

Costul transportului este valabil pentru localitățile aflate în aria de acoperire a curierului, lista acestora putând fi consultată aici. Pentru localitățile aflate în afara ariei de acoperire a curierului se va percepe un tarif suplimentar intre 1 lei RON/km.

Shop-ul Mobiera include produse pentru care se oferă transport gratuit. Odată ce veți pune un astfel de produs în coș, veți vedea că transportul va avea cost 0. Transportul gratuit se referă strict la produsul semnalizat cu acest beneficiu. Orice alt produs pentru care nu se oferă transport gratuit va fi tarifat pentru trimitere prin curierat.

O serie de produse din categoria Obiecte sanitare – Căzi și cabine de duș, Vase de toaletă și bideuri, Lavoare, Oglinzi – sunt marcate ca având transport gratuit. Lista localităților către care se livrează în mod gratuit aceste produse poate fi consultată aici. Pe alte localități vă rugăm să ne solicitați o cotație de preț la shop@mobiera.ro.

Timpul de livrare

Produsele aflate in stocul producătorului vor fi livrate în termen de 2-4 zile lucrătoare. Produsele la comandă sau cele ce nu se află în stocul producătorului vor fi livrate în termen de 4 pană la 12 săptămâni. Vânzătorul va anunța cumpărătorul cu privire la termenul estimat de finalizare a livrării, după plasarea comenzii. În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare, vânzătorul va anunța Cumpărătorul cu privire la termenul estimat de finalizare a livrării.

Recepția mărfii

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare. Produsele se află în ambalajul original, sigilat, al producătorului. Toate produsele vânzătorului se livrează demontate (cu excepția produselor realizate dintr-o singură componentă), în colete, pentru a putea fi transportate în siguranță.

In momentul livrării mărfii Cumpărătorul va verifica conformitatea între numărul de colete primite și numărul de colete de pe documentul de însoțire al mărfii. Daca apar diferențe se consemnează pe documentul de însoțire a mărfii emis de către transportator (AWB) si se întocmește un Proces Verbal de constatare a diferențelor, care se semnează de către Cumpărător si de către reprezentantul firmei de transport care face livrarea.

În cazul in care Cumpărătorul face recepția mărfii fără a verifica ca numărul de colete primite să corespundă AWB-ului, vânzătorul își declină responsabilitatea rezolvării unor reclamații ulterioare.

Cumpărătorul are obligația să verifice ambalajul, iar în cazul în care apar deteriorări evidente care ar fi putut să ducă la deteriorarea conținutului coletelor (ambalaj găurit, tăiat, lipsă, etc.), pe parcursul transportului, sau semne că coletul ar fi fost deschis după sigilare, cumpărătorul se obligă să verifice integritatea produselor împreună cu reprezentantul companiei care face livrarea. Se recomandă a se face poze dacă este posibil. Dacă conținutul coletului este deteriorat total sau parțial, Cumpărătorul trebuie să obțină confirmare scrisă din partea reprezentantului serviciului de transport conform căreia mărfurile au fost deteriorate ca urmare a transportului, prin întocmirea unui proces verbal semnat de către Cumpărător si de către reprezentantul firmei de transport care face livrarea. Recunoașterea verbală din partea reprezentantului firmei de transport nu poate fi utilizată la depunerea cererii de reclamație. Trebuie completat un proces verbal de constatare a pagubelor, din care ambele părți – Cumpărătorul și reprezentantul firmei de transport – să păstreze câte un exemplar. Totodată, Cumpărătorul nu va face recepția mărfii, astfel încât reprezentantul firmei de transport va lua coletul deteriorat și îl va aduce înapoi la Vânzător.

În cazul in care Cumpărătorul face recepția mărfii livrată în ambalaj evident deteriorat, vânzătorul își declină responsabilitatea rezolvării unor reclamații ulterioare. Prin aceasta nu va fi afectat în nici un fel dreptul legal al Cumpărătorului de a notifica ulterior Vânzătorul în cazul în care constată un defect sau orice altă lipsă de conformitate a Produselor. Nicio prevedere din prezenta Politică de retur sau Termeni și Condiții nu aduce atingere drepturilor de care beneficiați, în temeiul legii, în calitate de consumatori.

După semnarea documentelor de livrare, Cumpărătorul dobândește posesia fizică a Produselor comandate. Din acest moment, Cumpărătorul preia toate riscurile asupra Produselor, respectiv riscul de pierdere, pieire sau de deteriorare.

8. MANIPULAREA SI MONTAREA PRODUSELOR

Manipularea produselor

Bunurile se livrează la bordura, adică până în fața casei. Manipularea bunurilor până în locul unde urmează să se amplaseze, respectiv asambleze (daca este cazul produsele de mobilier), va fi supravegheată îndeaproape de cumpărător, pentru a evita eventuale distrugeri care ar putea apărea printr-o manipulare neglijentă. Vânzătorul nu poate fi făcut răspunzător pentru deteriorările apărute în timpul manipulării si montării defectuoase a produselor, ulterior recepției acestora.

La unele produsele voluminoase, precum modulul de 90 de grade pentru colt de la anumite colțare, este necesară deschiderea ușii de intrare în apartament sau casa mai mare de 90 de cm. Cumpărătorul este obligat să ia în calcul toate aceste aspecte privind manipularea bunurilor până în spațiul în care produsul va fi montat. Vânzătorul nu poate fi făcut răspunzător pentru dificultățile întâmpinate de cumpărător în etapa manipulării produselor.

După ce produsele sunt manipulate/transportate până la locul unde urmează să fie amplasate și/sau asamblate, se va desface ambalajul și se va verifica în detaliu integritatea produselor, înainte de a fi montate (daca este cazul). În cazul în care se vor observa defecte de fabricație, se va anunța vânzătorul, SC Mobiera SRL, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 24 de ore de la recepția mărfii. Vânzătorul nu poate fi făcut responsabil pentru deteriorări ale produselor, (zgârieturi, lovituri, etc.) apărute în timpul manipulării produselor.

Montarea produselor

In cazul produselor care se livrează nemontate, montajul cade în sarcina cumpărătorului, iar în cazul în care este vorba despre un produs complex, se recomandă apelarea la personal specializat. Se recomandă citirea cu atenție a instrucțiunilor de asamblare, care se livrează împreună cu produsul. Mobiera.ro nu poate fi făcută responsabila pentru deteriorări ale produselor, (zgârieturi, lovituri, etc.) apărute in timpul montării produselor.

9. DREPTUL DE RETUR

Potrivit legislației în vigoare, Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris vânzătorului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului, cu suportarea cheltuielilor de returnare. Pentru realizarea unui retur pe site-ul www.mobiera.ro, cumpărătorul trebuie să trimită solicitarea scrisă la office@mobiera.ro, menționând numărul comenzii.

Produsele efectuate la comandă nu pot fi returnate. Aceste produse au fost confecționate special pentru dumneavoastră. Prin produse la comandă înțelegem orice produs care a fost personalizat după preferințele cumpărătorului (dimensiune: lungime, lățime, înălțime; material de suprafață – prin specificarea unui cod de material sau orice altă modificare față de modelul standard prezentat în pagina de produs de pe site-ul www.mobiera.ro), conform articolului 16, punctul c, din Ordonanța de urgență nr. 34/2014.

Montarea produsului – cum ar fi în cazul mobilierului – duce la pierderea dreptului de retur, Vânzătorul considerând că produsul nu se mai află în starea unui produs nou.

Majoritatea scaunelor comercializate de Mobiera se livrează doar dezasamblate, sigilate în ambalajele originale ale producătorului. Returul scaunelor se va face sub aceeași formă în care au fost livrate, dezasamblate, și (dacă este posibil) în ambalajele originale ale producătorului. Trebuie ținut cont de faptul că produsele din categoria scaune vor suferi un anumit grad de uzura în urma efectuării montajului, respectiv a desasamblării, drept urmare acestea nu mai pot fi revândute ca și produse noi. Pierderea suferită datorită devalorizării produsului din pricina procesului asamblare-dezasamblare va fi suportat exclusiv de către client, in cazul efectuarii unui retur.

Produsele se trimit vânzătorului în starea in care au fost primite, în cutia originală, cu toate accesoriile, consumabilele și produsele cadou aferente, împreună cu o copie după factură și certificatul de garanție în original. Cumpărătorului care a notificat vânzătorul de intenția de a returna unul sau mai multe produse ii revine responsabilitatea de a se asigura ca produsele la care a făcut referire au fost returnate sau înmânate către vânzător sau unei persoane autorizate de acesta sa recepționeze produsele (de obicei firma de curierat rapid), fără întârziere nejustificata și in decurs de cel mult 5 zile de la data la care acesta a comunicat Vânzătorului decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat daca produsele sunt expediate de cumpărător înainte de expirarea perioadei de 5 zile împachetate corespunzător pentru protejarea pe durata transportului.

Dacă cumpărătorul nu împachetează corespunzător pentru protejarea/manipularea produselor returnate, curierul agreat este îndreptățit să nu preia bunurile notificate pentru retur. Dacă cumpărătorul trimite produsele împachetate necorespunzător pentru protejare/manipulare prin altă metoda (alt curier, Poșta Română, predare personală, etc.) este răspunzător de orice distrugeri, defecte, descompletări constatate la recepția returului. Prevederile de mai sus Nu se refera la ambalajul original al produselor ci la orice ambalaj care conform standardelor de curierat precizate pe pagina curier sunt in măsură să protejeze produsele in funcție de specificul lor (material, dimensiuni, etc).

Cumpărătorul este informat asupra faptului că, în cazul în care produsele a căror returnare prezintă urme de uzură, zgârieturi, lovituri, șocuri mecanice sau, după caz, electrice, accesorii lipsă, certificate de garanție lipsă, vânzătorul își rezervă dreptul de a decide acceptarea returului.

Vânzătorul își rezervă dreptul, conform legilor in vigoare sa scadă din valoarea produselor sume necesare pentru aducerea produselor la starea lor originală, în cazul în care acestea au fost deteriorate.

10. GARANTII

SC Mobiera SRL respectă prevederile de garanție conform legislației romanești în vigoare. Detalii clare legate de aceste garanții sunt date de către fișele produselor și niciun cumpărător nu poate solicita o garanție extinsă, mai mult decât cea menționată. Garanția se aplică condițiilor normale de utilizare și este valabilă numai pentru produsele achiziționate și plătite de cumpărător de la vânzător. Vânzătorul este obligat să demonstreze cumpărătorului, la cererea acestuia, modul de utilizare și funcționare a produselor cumpărate, prin scheme și instrucțiuni de montaj.

Garanția produselor comercializate de SC Mobiera SRL nu acoperă:

 • defecte cauzate în urma asamblării/instalării incorecte a produsului, încălcării practicilor/legilor de construcție sau normele aplicate in România;
 • defectele cauzate de folosirea sculelor sau materialelor nepotrivite;
 • defectele cauzate de folosirea incorectă a produsului (nerespectarea destinației produsului sau a manualului);
 • defectele cauzate de transportul sau depozitarea incorectă;
 • defectele cauzate de către cumpărător prin intermediul reparațiilor sau modificărilor;
 • defectele cauzate de folosirea incorectă a produselor, de exemplu folosirea detergenților sau a accesoriilor de curățenie inadecvate;
 • daunele termice sau mecanice cauzate produsului datorită folosirii incorecte a acestuia;
 • elementele care s-au uzat datorită folosirii uzuale (ex. garniturile chiuvetelor);
 • mentenanța, curățarea, instalarea și modificarea produsului așa cum sunt specificate în manualul produsului sau care sunt necesare pentru folosirea produsului;
 • Defectele cauzate de folosirea sau păstrarea produselor în medii umede sau la temperaturi sub 0 grade Celsius precum și în medii cu variații de temperatură;
 • Defecte cauzate de așezarea produsului lângă surse de căldură (distanța de gardă este de 1 metru) în afară mobilierului de bucătărie proiectat în acest scop;
 • Defecte cauzate de împingerea mobilierului (mobilierul demontabil trebuie demontat);
 • Defecte cauzate de folosirea mobilierului în alt scop decât cel pentru care a fost proiectat.

Încărcarea inegală a dulapurilor cu obiecte sau mișcarea lor din loc pot să deregleze ușile sau sertarele. După efectuarea montajului și instalării și după efectuarea reglajelor la sertare și uși, confirmate de Cumpărător prin semnătură, Vânzătorul nu mai are nicio obligație privind repetarea acestor servicii. În lipsa unei alte specificații, încărcarea maximă pe polița este de 3kg, iar pe sau in corpurile suspendate nu se vor depozita greutăţi mai mari de 7 kg. Tasarea umpluturilor (burete, latex, altele) și întinderea pielii sau stofei (la canapele și saltele) precum și mătuirea sau, după caz, lustruirea produselor, toate acestea produse în timp, ca urmare a uzurii într-o utilizare normală nu sunt considerate defecte. În primele 3 luni de utilizare, spuma poliuretanică folosită la umplerea pernelor la canapele și la saltele se va tasa ușor după care se va stabiliza complet, de aceea este normală apariția unor cute ale tapițeriei. Buretele se poate tasa în timpul transportului de aceea este necesară o modelare a umpluturii din perne prin baterea ușoară a acestora.

Toate piesele lipsă sau defectele mecanice trebuie raportate în termen de 7 zile de la data achiziționării produsului. În cazul defectelor, renunțați să instalați produsul si anunțați vânzătorul.

Cumpărătorul este obligat să acopere costurile tuturor solicitărilor de service nerezonabile.

Garanția produselor comercializate de Mobiera – perioadă și condiții – depinde de la un producător la altul. Cumpărătorul este obligat să citească termenii din certificatul de garanție.

Garanția nu este valabilă atunci când se efectuează reparații sau modificări de către un service sau persoane neautorizate. Constatarea defectului și reparația se face doar de firmele autorizate de producător, lista cu aceste firma regăsindu-se in certificatul de garanție.

Produsele beneficiază de o garanție de conformitate de 2 ani, conform prevederilor Legii 449/2003, astfel cum aceasta a transpus Directiva 1999/44/CE privind vânzarea de bunuri de consum si garanțiile conexe sau dacă în prezentarea produsului este precizat un termen extins de garanție se aplică termenul mai lung. Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:

 • Corespund descrierii făcute de vânzător şi au aceleași calități ca şi produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;
 • Corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
 • Corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip;
 • Fiind de același tip, prezintă parametri de calitate şi performanțe normale, la care consumatorul se poate așteptă în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declarațiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

Vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate produsele. În cazul lipsei conformităţii, cumpărătorul are dreptul de a solicita vânzătorului să i se aducă produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului ori de rezoluţiunea contractului privind acest produs. Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp impusa de fiecare defent in parte si stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, şi fără nici un inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.

Cumpărătorul nu este îndreptățit la despăgubiri sau penalități pentru produsele neconforme si prin plasarea comenzii declara ca accepta sa primească contravaloarea produselor si transportului in cazul lipsei de conformitate.

11. CONFIDENTIALITATE

Prin crearea contului pe site-ul www.mobiera.ro sau înscrierea la newsletter, fiecare membru sau cumpărător și-a exprimat consimțământul ca vânzătorul să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”) .

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt:

 • informații de contact, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon;
 • informații despre plăți și istoricul plăților;
 • informațiile cardului de plată criptate;
 • informații despre comenzi;
 • informații despre produse pe care le-ați vizualizat.

Datele dvs. cu caracter personal sunt folosite de către Mobiera în următoarele scopuri:

 1. Obligație legală. Prelucrăm datele dvs. atunci când realizați o comandă online, datele fiind procesate în raporturile noastre contractuale și, eventual, în relațiile cu furnizorii de materiale, fără a excepta solicitările autorităților publice justificate de un interes legitim.
 2. Cumpărături online. Vă vom folosi datele cu caracter personal pentru a vă gestiona achizițiile online pe Mobiera, prelucrând comenzile și returnările prin intermediul serviciilor noastre online și vă vom trimite notificări privind starea livrării sau în cazul unor probleme privind livrarea articolelor dumneavoastră. Vă vom folosi datele cu caracter personal pentru a vă gestiona plățile. De asemenea, vă vom folosi datele pentru a trata reclamațiile și garanțiile pentru produse.
 3. Marketing direct. Folosim datele cu caracter personal pentru a vă trimite oferte de marketing sau informări privind evenimentele organizate de Mobiera prin e-mail. Pentru a vă optimiza experiența pe site-ul nostru, vă vom oferi informații relevante, recomandări de produse, mementouri despre produsele rămase în coșul dumneavoastră de cumpărături și vă vom trimite oferte personalizate. Toate aceste servicii se bazează pe comenzile anterioare, pe articolele pe care ați făcut clic și pe informațiile pe care le-ați trimis.
 4. Cont Mobiera. Vom folosi datele cu caracter personal pentru a vă crea și administra contul personal. Vă vom oferi istoricul comenzilor și detaliile despre comenzile dumneavoastră și vă vom permite să vă gestionați setările contului.
 5. Dezvoltare și îmbunătățire. Vom folosi datele pentru a evalua, dezvolta și îmbunătăți serviciile, produsele și sistemele noastre pentru toți clienții noștri. În acest scop nu vom analiza datele dvs. la nivel individual, toate prelucrările vor fi efectuate pe date cu pseudonime. Aceasta include analize pentru a face serviciile noastre mai ușor de utilizat, cum ar fi modificarea interfeței cu utilizatorul pentru a simplifica fluxul de informații sau pentru a evidenția funcțiile utilizate în mod obișnuit de către clienții noștri pe canalele noastre digitale și pentru a îmbunătăți sistemele IT în vederea măririi securității pentru vizitatori și clienți în general.

Mobiera poate sa colecteze involuntar si alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizate de către browserul Internet, prin intermediul căruia se face accesul la site si pot fi folosite de către Mobiera pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

 1. Dreptul la acces. Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta Mobiera la shop@mobiera.ro care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.
 1. Dreptul la rectificare. Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete. Dacă aveți un cont pe site-ul Mobiera, puteți să vă editați datele cu caracter personal din contul dumneavoastră.
 1. „Dreptul de a fi uitat” sau dreptul la ștergere. Aveți dreptul, în condițiile legii, sa ne solicitați să vă ștergem datele cu caracter personal. Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de Mobiera, cu excepția următoarelor situații:
 • Aveți o comandă deschisă care nu a fost încă expediată sau a fost parțial expediată;
 • Aveți o datorie neplătită la Mobiera, indiferent de metoda de plată;
 • Dacă ați efectuat o achiziție, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate.
 1. Dreptul la restricționarea prelucrării. Aveți dreptul să solicitați ca Mobiera să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:
 • Dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim. Mobiera va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.
 • Dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, Mobiera trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.
 • Dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • Dacă Mobiera nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.
 1. Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator. De asemenea, aveți dreptul de a cere ca datele dvs. personale să fie transmise direct la un alt operator, dacă este fezabil tehnic.
 2. Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal bazate pe interesul legitim. Mobiera nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.
 3. Dreptul de a vă opune marketingului direct. Aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct. Vă puteți dezabona de la marketingul direct prin următoarele mijloace:
 • urmând instrucțiunile din fiecare e-mail de marketing;
 • trimițând un e-mail la shop@mobiera.ro cu titlul Dezabonare.
 1. Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate. Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.

Datele personale vor fi prelucrate cel puțin pe durata de valabilitate a contractului încheiat, precum și ulterior, pe durata necesară executării obligațiilor contractuale de către oricare dintre părțile contractante, sau la solicitarea unei autorități publice justificate de un interes legitim. Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate anterior sau pe o perioadă de timp prevăzută de dispozițiile legale.

Acceptarea newsletter-ului echivalează cu acceptul dat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, atât în strategiile de marketing ale companiei noastre, în operațiunile efectuate de furnizorii de servicii de depozitare și de distribuție în legătură cu livrarea comenzii dumneavoastră sau procesarea plăților de către furnizorii de servicii de procesare a plăților, cât și la cererea autorităților care justifică un interes legitim.

Pentru orice incident care ar avea drept rezultat încălcarea protecției datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la shop@mobiera.ro, cu titlul Date cu caracter personal.

Politica de utilizare Cookie-uri

Ce este un cookie?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web si apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare data când accesează acel server. Dacă utilizați serviciile Mobiera, vom presupune că sunteți de acord cu utilizarea unui astfel de cookie.

Ce tipuri de cookies folosim?

Folosim doua tipuri de cookies:

 • De sesiune – fișiere temporare ce rămân in terminalul utilizatorului pana la închiderea sesiunii de navigare sau închiderea aplicației (browser-ului web)
 • Persistente – fișiere care rămân în terminalul utilizatorului pe o perioadă definită de parametrii acelui cookie sau pana sunt șterse manual de utilizator.

La ce ne folosesc cookies?

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) si este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware si nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

O vizita pe site-ul Mobiera poate plasa următoarele tipuri de cookies:

 • Cookie-uri de performanță a site-ului;
 • Cookie-uri de analiză a vizitatorilor;
 • Cookie-uri de înregistrare;
 • Cookie-uri pentru publicitate.

Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum si pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor; aplicații tipice sunt reținerea preferințelor utilizatorilor și implementarea sistemului de „coș de cumpărături”. Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului.

Cookie-urile asigura utilizatorilor o experiență plăcută de navigare si susțin eforturile Mobiera pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor. De asemenea, sunt utilizate in pregătirea unor statistici anonime agregate care ajuta la înțelegerea modalității in care un utilizator beneficiază de www.mobiera.ro, permițând îmbunătățirea structurii si conținutului dar excluzând identificarea personală a utilizatorului. Exemple privind utilitatea cookies (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii.
 • Oferte adaptate intereselor utilizatorilor;
 • Reținerea detaliilor de autentificare (utilizator și parola);
 • Furnizarea de publicitate relevanta pentru utilizator;
 • Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analitice – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex.: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceasta analiza a utilizării lor pentru a îmbunătăți conținutul acestora în beneficiul utilizatorului.

Utilizatorul își poate retrage consimțământul în orice moment prin modificarea setărilor aferente browser-ului utilizat. Detalii privind modificarea setărilor browserelor puteți găsi pe website-urile dezvoltatorilor browserelor, în Secțiunea ”Setări”, prezentate mai jos:

În cele mai multe cazuri, cookies nu identifica in mod direct utilizatorii de Internet, ci terminalul de pe care aceștia au accesat anumite pagini web. Aceste date sunt criptate într-un mod care nu permite accesul neautorizat al terților.

Ștergerea cookies

In general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookies pe terminalul utilizatorului în mod implicit. Aceste setări pot fi modificate de către utilizator astfel încât administrarea automata a cookies să fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data când cookies sunt trimise către terminalul său.

12. CAMPANII DE MARKETING SI NEWSLETTERE

Prin crearea unui cont pe site cumpărătorul își dă acordul și pentru primirea de newslettere din partea vânzătorului. Datele preluate în scopul expedierii newslettere-lor si/sau alertelor, pot si vor fi folosite de către vânzător in limitele Politicii de confidențialitate.

Vânzătorul nu va include in newslettere si/sau alerte nici un alt fel de material publicitar sub formă de conținut care sa facă referire la vreun terț care nu este partener comercial al vânzătorului, la momentul expedierii newslettere-lor si/sau alertelor.

Renunțarea la primirea newslettere-lor si/sau alertelor se poate face in orice moment, folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere si/sau alerte primite (in partea de jos a e-mail-ului in secțiunea „Click aici pentru dezabonare”), acolo unde aceasta opțiune este tehnic posibilă.

Vânzătorul își rezerva dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere si/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice membru care si-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere si/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea vânzătorului, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

13. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona si/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

14. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA (DPI)

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător.

De asemenea, numele site-ului precum si însemnele grafice sau conținutul editorial sunt mărci înregistrate in proprietatea SC MOBIERA SRL si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

15. RASPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor după livrare si in special pentru pierderea produselor.

Vânzătorul va fi răspunzător in cazul in care sub-contractanții si/sau partenerii săi de orice fel implicați in executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

In cazul in care un membru/cumpărător consideră ca un Conținut expediat prin orice mijloc de către Vânzător violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate sa contacteze pentru detalii SC Mobiera SRL, conform detaliilor de contact la office@mobiera.ro astfel încât vânzătorul sa poată lua o decizie in cunoștință de cauză.

SC Mobiera SRL nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poarta, integral, proprietarii acestora.

16. FORTA MAJORA

Nici una din pârți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forță majora. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, in afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Partea sau reprezentantul legal al părții care invoca evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștința celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia si sa ia orice masuri care-i stau la dispoziție in vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

Partea sau reprezentantul legal al parții care invoca evenimentul mai sus menționat este exonerat de la aceasta obligație numai in cazul in care evenimentul o împiedică sa o duca la bun sfârșit. Daca in termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

17. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute intre organizator si participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.